Το εργοστάσιο Φωταερίου της Αθήνας Τα καφέ του δήμου
e-ticketing  Πρόγραμμα 2012
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας
ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
18 Δεκ 17
Παροχή του ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμο αρχείο .doc για τον διαγωνισμό «Ανάθεση εργασιών εκτύπωσης της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. έως 31.12.2018».
Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή προς διευκόλυνση & βοήθεια των Υποψήφιων Αναδόχων. Σε κάθε περίπτωση υπερισχύει το ΤΕΥΔ που περιλαμβάνει το επίσημο κείμενο της Διακήρυξης του Διαγωνισμού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το επεξεργάσιμο αρχείο εδώ.
social.toolbar.min dsocial.toolbar.max