Πως
μπορείτε να βοηθήσετε


 
Γνωρίζετε ...
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας


Μπορείτε να βοηθήσετε!


Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου διαθέτει ήδη μία συλλογή αντικειμένων, κινητών ή μη – μέρος της οποίας παραχωρήθηκε από την Ένωση Εργαζομένων Φυσικού Αερίου, την Ε.Π.Α. και διάφορους ιδιώτες – που συνδέεται με το εργοστάσιο φωταερίου και τη λειτουργία του. Στόχος του Μουσείου είναι η συλλογή αυτή να εμπλουτίζεται συνεχώς και για το λόγο αυτό απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση στους πρώην εργαζόμενους του εργοστασίου φωταερίου και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να συμβάλουν στη διάσωση του ιστορικού παρελθόντος του εργοστασίου και των εργαζομένων του.
Αντικείμενα, όπως:
  • Αρχειακά τεκμήρια (παλαιά έγγραφα του εργοστασίου, προσωπικά έγγραφα εργαζομένων, βιβλιάρια υγείας/μισθοδοσίας, διαφημίσεις, παλαιές φωτογραφίες, λογαριασμοί κατανάλωσης φωταερίου κ.ά.)
  • Μηχανολογικός εξοπλισμός και διάφορα άλλα αντικείμενα (εργαλεία, μετρητές και άλλα εξαρτήματα, συσκευές φωταερίου κ.ά.)
όπως και οτιδήποτε άλλο που πιστεύετε πως συνδέεται με το εργοστάσιο ή το φωταέριο είναι ευπρόσδεκτα. Τα αντικείμενα θα καταγραφούν, θα συντηρηθούν και θα ενταχθούν στη συλλογή του Μουσείου.
Πέρα από τα αντικείμενα ενδιαφερόμαστε και για τις προσωπικές μαρτυρίες όσων εργάστηκαν και έζησαν γύρω από το εργοστάσιο. Οι προφορικές αφηγήσεις θα ενταχθούν στην ψηφιακή συλλογή μαρτυριών του Μουσείου και θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της καθημερινότητας και των συνθηκών εργασίας στο χώρο του εργοστασίου. Οι συναντήσεις – συνεντεύξεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα μουσείου της «Τεχνόπολις».

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103475535, 2103475518, 2103461589
E-mail: gasmuseum@athens-technopolis.gr