Το εργοστάσιο
φωταερίου της Αθήνας (1857 - 1984)




 
Γνωρίζετε ...
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας
Γνωρίζετε ...


τι συνέβαινε τις νύχτες με πανσέληνο στην Αθήνα;

Τις νύχτες με πανσέληνο, με εντολή του εκάστοτε δημάρχου, έσβηναν οι φανοί φωταερίου στους δρόμους για εξοικονόμηση ενέργειας.






back  Επιστροφή