Το εργοστάσιο
φωταερίου της Αθήνας (1857 - 1984)




 
Γνωρίζετε ...
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας
Γνωρίζετε ...


γιατί οι Ναζί δεν αξιοποίησαν το εργοστάσιο φωταερίου;

την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, οι Ναζί θέλησαν να επιτάξουν το εργοστάσιο φωταερίου, αλλά εγκατέλειψαν το σχέδιο, όταν διαπίστωσαν πως η τεχνολογία του ήταν αναχρονιστική.






back  Επιστροφή