Το εργοστάσιο
φωταερίου της Αθήνας (1857 - 1984)
 
Γνωρίζετε ...
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας
Γνωρίζετε ...


τι έγινε κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στο εργοστάσιο;

κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το εργοστάσιο διέκοψε τη λειτουργία του λόγω έλλειψης γαιανθράκων.


back  Επιστροφή