Το εργοστάσιο
φωταερίου της Αθήνας (1857 - 1984)
 
Γνωρίζετε ...
Newsletter
Καταχωρίστε το email σας
Γνωρίζετε ...


σε ποιο ελληνικό εργοστάσιο φωταερίου προκλήθηκε έκρηξη;

Το Μάιο του 1898 προκλήθηκε έκρηξη αεριοφυλακίου στο εργοστάσιο φωταερίου της Πάτρας.


back  Επιστροφή