Μενού
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Για τους μαθητές προτείνεται το παρακάτω εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την προετοιμασία της ξενάγησης, είτε για την εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν από αυτή.  

Για το δημοτικό:
  1. Παραγωγή Φωταερίου
  2. Σταυρόλεξο
Για το γυμνάσιο:
  1. Αεριοφυλάκια
  2. Δραστηριότητα
Για το λύκειο:
  1. Βιομηχανική Κληρονομιά